กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต202,773.23367,000.00-81.0 %0.08,343.766,137.5326.4 %5.0
รวม 202,773 367,000 -80.99 % 8,344 6,138 26.44 %