สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ311,926.16609,000.00-95.2 %0.012,505.361,902.5584.8 %5.0
รวม 311,926 609,000 -95.24 % 12,505 1,903 84.79 %