กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 152,658.63237,000.00-55.2 %0.05,367.181,165.0078.3 %5.0
รวม 152,659 237,000 -55.25 % 5,367 1,165 78.29 %