กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ147,316.4438,000.0074.2 %5.05,285.88562.5089.4 %5.0
รวม 147,316 38,000 74.21 % 5,286 563 89.36 %