กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา545,639.06423,395.0022.4 %5.05,579.79614.1189.0 %5.0
รวม 545,639 423,395 22.40 % 5,580 614 88.99 %