กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว172,428.70108,172.0037.3 %5.06,467.7610,732.65-65.9 %0.0
รวม 172,429 108,172 37.27 % 6,468 10,733 -65.94 %