กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ178,375.31163,800.008.2 %4.08,331.261,868.3077.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,535.622,511.0076.2 %5.0470.67338.0828.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,131.632,955.105.6 %2.5778.59488.3937.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,996.183,004.51-0.3 %0.08,140.34114.0098.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,967.071,261.0057.5 %5.0493.54537.46-8.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,371.532,174.0079.0 %5.0897.36212.8576.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,128.58906.2078.1 %5.01,131.372,400.60-112.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,705.773,157.0014.8 %5.0859.67663.3322.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,023.341,445.0052.2 %5.0691.37416.1239.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,235.894,562.00-41.0 %0.0341.10348.72-2.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,142.172,175.4230.8 %5.0492.42714.30-45.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,165.112,381.0024.8 %5.0587.51420.3528.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,657.473,275.0057.2 %5.0711.13268.4962.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,076.492,434.0020.9 %5.0635.50434.4531.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,833.652,787.001.6 %0.5639.98698.44-9.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,024.725,708.50-88.7 %0.0725.72316.3556.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,490.432,265.0049.6 %5.0944.09319.9566.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,183.883,035.0027.5 %5.0749.79282.7962.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,167.892,773.0012.5 %5.0662.56379.8642.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก973.054,244.67-336.2 %0.01,085.59432.0660.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,387.673,554.00-4.9 %0.0915.53574.7537.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,699.74659.5075.6 %5.0429.67602.67-40.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,627.491,977.0024.8 %5.0560.11172.1469.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,021.823,842.00-27.1 %0.0433.85696.40-60.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,888.881,020.0064.7 %5.0796.72741.596.9 %3.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,790.541,031.0063.1 %5.0722.96380.0047.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,831.273,706.10-30.9 %0.0685.19362.2247.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,260.753,384.00-3.8 %0.0675.37480.1728.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,780.511,470.0047.1 %5.0460.43451.461.9 %0.5
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,593.054,561.00-26.9 %0.0752.88225.0070.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,129.732,227.0072.6 %5.0825.52962.40-16.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,492.762,033.0041.8 %5.0629.87332.5047.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,124.061,694.0058.9 %5.0548.54445.7718.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,075.083,744.008.1 %4.0820.33498.0339.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,361.434,044.007.3 %3.5596.99380.4836.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,934.662,408.0017.9 %5.0405.64305.9924.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,148.142,304.3826.8 %5.02,380.44555.1376.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,266.603,854.00-18.0 %0.0746.96373.8350.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร861.551,372.00-59.2 %0.0607.58328.5545.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์916.335,703.26-522.4 %0.0486.55574.07-18.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,961.934,160.8473.9 %5.0799.19814.00-1.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,015.162,594.1414.0 %5.0597.15285.0052.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,520.642,294.0034.8 %5.01,070.09760.0029.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,987.225,344.96-78.9 %0.0536.24744.87-38.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,645.602,900.0020.5 %5.01,027.84617.5039.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,957.613,386.40-14.5 %0.0756.66600.7820.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,086.511,713.1771.9 %5.02,068.661,016.5050.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,767.815,539.9428.7 %5.02,651.662,850.00-7.5 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,051.771,292.0068.1 %5.01,091.40637.1541.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,842.672,547.3233.7 %5.01,063.13166.8784.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,443.80972.0071.8 %5.0901.81299.2266.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,341.4030.0097.8 %5.0765.24300.6860.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,994.022,873.274.0 %2.0568.09260.4354.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,003.131,946.7035.2 %5.0723.97243.1466.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่77,738.811,489.4898.1 %5.030,754.25461.2098.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,481.901,092.0075.6 %5.01,825.511,057.3342.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,417.852,788.4618.4 %5.0469.80251.1146.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,249.431,635.0049.7 %5.0993.41405.8459.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,865.772,469.0013.8 %5.0525.29284.6745.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,362.53833.0075.2 %5.0434.41101.1876.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,612.548,820.0035.2 %5.01,921.35394.6179.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,204.3023,371.3517.1 %5.01,512.06715.8752.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,614.0410,122.3525.6 %5.01,638.22627.0561.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,489.2116,308.001.1 %0.5899.11207.6276.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,616.667,295.5556.1 %5.03,340.32663.5380.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,366.8422,622.32-99.0 %0.01,911.63851.4355.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 6,995.647,082.32-1.2 %0.02,567.29396.9284.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,421.469,231.6547.0 %5.03,041.86605.2980.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,832.584,948.0072.3 %5.02,677.22825.7369.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,733.996,372.4027.0 %5.03,529.79355.9289.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,070.5615,287.5823.8 %5.01,416.21604.7157.3 %5.0
รวม 654,071 450,806 31.08 % 117,930 39,504 66.50 %