กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว559,630.3850,622.5091.0 %5.05,201.461,061.5379.6 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี47,628.4217,966.1062.3 %5.02,531.34567.0077.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,440.706,678.15-22.7 %0.02,850.841,003.0464.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน11,853.1815,258.73-28.7 %0.01,693.84709.1558.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี23,625.4414,951.0036.7 %5.01,035.70388.5562.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ24,373.9111,900.9751.2 %5.02,741.97743.4272.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,868.2910,126.00-47.4 %0.02,536.80952.8062.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง54,909.4013,742.5375.0 %5.02,926.541,010.1965.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา10,182.4717,177.33-68.7 %0.02,447.87776.7468.3 %5.0
รวม 744,512 158,423 78.72 % 23,966 7,212 69.91 %