กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)287,331.38571,182.00-98.8 %0.017,429.867,553.4556.7 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด75,421.38344,000.00-356.1 %0.030,397.7946,655.90-53.5 %0.0
รวม 362,753 915,182 -152.29 % 47,828 54,209 -13.34 %