กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์91,292.3334,987.0061.7 %5.05,451.60774.0785.8 %5.0
รวม 91,292 34,987 61.68 % 5,452 774 85.80 %