กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน207,586.52180,238.0013.2 %5.010,010.283,317.3766.9 %5.0
รวม 207,587 180,238 13.17 % 10,010 3,317 66.86 %