กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร450,803.0656,315.0087.5 %5.019,709.201,118.2294.3 %5.0
รวม 450,803 56,315 87.51 % 19,709 1,118 94.33 %