กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร142,066.8874,000.0047.9 %5.05,323.401,342.6674.8 %5.0
รวม 142,067 74,000 47.91 % 5,323 1,343 74.78 %