กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร210,984.05186,035.0011.8 %5.08,425.062,067.8375.5 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,874.232,256.00-20.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,519.23709.0053.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3773.57504.0034.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 215,151 189,504 11.92 % 8,425 2,068 75.46 %