กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ170,925.3632,314.1081.1 %5.05,092.03674.8186.7 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี26,942.6211,152.0058.6 %5.02,182.9396.8595.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์13,435.604,536.0066.2 %5.02,387.75516.9878.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,128.887,453.99-45.3 %0.02,498.76556.0677.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค47,305.3929,938.0036.7 %5.01,632.78694.2057.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น11,869.64609.0094.9 %5.02,419.21458.7181.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม17,015.7110,040.0041.0 %5.02,091.84202.5390.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี25,089.207,539.0070.0 %5.01,544.73470.6469.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา9,421.075,326.0043.5 %5.02,915.89940.1067.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,356.659,787.1813.8 %5.01,648.85326.0980.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)96,025.596,944.0092.8 %5.04,517.69327.4792.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี34,398.9716,086.5553.2 %5.02,366.49804.7866.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต12,051.907,187.0040.4 %5.01,020.06350.8965.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 46,223.7316,367.0064.6 %5.02,157.42374.9582.6 %5.0
รวม 527,190 165,280 68.65 % 34,476 6,795 80.29 %