กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน129,461.8467,855.0047.6 %5.05,873.701,574.6073.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,839.766,198.00-118.3 %0.0923.70296.5067.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่880.031,900.00-115.9 %0.01,493.82406.8872.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,137.732,780.00-144.3 %0.03,003.82689.9477.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,423.373,334.50-134.3 %0.01,817.50540.3870.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,346.382,511.01-86.5 %0.02,014.01621.9369.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,120.963,635.00-224.3 %0.02,258.01445.5680.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี816.891,741.00-113.1 %0.01,722.56420.9175.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,362.602,869.00-110.6 %0.01,600.37742.4853.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,292.38980.0024.2 %5.01,845.79775.7758.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท898.591,754.40-95.2 %0.01,094.25306.9571.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,218.252,621.60-115.2 %0.02,441.80410.1183.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,238.541,472.10-18.9 %0.01,690.35357.5478.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย2,255.062,897.00-28.5 %0.02,539.79425.3683.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,574.072,962.50-88.2 %0.03,131.99552.2582.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,006.901,298.00-28.9 %0.01,527.48477.8568.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด795.661,244.40-56.4 %0.01,157.87139.1888.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,382.401,939.50-40.3 %0.02,767.97664.6676.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก899.761,366.00-51.8 %0.01,045.82265.8874.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,352.791,678.00-24.0 %0.01,048.23545.9047.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม954.451,084.79-13.7 %0.01,614.08335.1779.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,629.242,582.00-58.5 %0.03,107.93708.7077.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,015.902,540.00-150.0 %0.02,159.50415.7380.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,953.573,725.00-90.7 %0.02,163.55629.7370.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,342.792,735.00-103.7 %0.0669.36272.1359.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,181.143,450.50-192.1 %0.01,467.35571.2561.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,383.253,115.59-125.2 %0.02,330.47617.7773.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,044.742,140.00-104.8 %0.01,432.71709.4450.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,076.231,186.80-10.3 %0.02,208.04505.4077.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี923.651,976.80-114.0 %0.01,163.48186.4384.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์833.68796.004.5 %2.01,732.73746.6056.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,058.171,751.20-65.5 %0.01,513.481,074.8329.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,502.053,402.69-126.5 %0.0982.60527.0046.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา928.13905.712.4 %1.01,287.02399.9668.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา969.092,716.50-180.3 %0.01,762.71520.4570.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา975.212,518.00-158.2 %0.01,979.19537.8072.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,924.883,899.51-102.6 %0.01,306.25592.6354.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,052.632,443.00-132.1 %0.01,477.05339.4377.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก932.272,266.50-143.1 %0.02,244.71673.7670.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,055.552,889.00-173.7 %0.01,721.63338.0380.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์746.431,976.49-164.8 %0.02,421.82465.5080.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่994.992,524.40-153.7 %0.01,762.82437.9075.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,173.293,916.00-233.8 %0.0541.23381.2929.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,013.632,441.00-140.8 %0.01,587.05267.0683.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร840.065,503.00-555.1 %0.01,435.25333.8276.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,082.28911.6215.8 %5.02,430.80661.1472.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,001.45817.5018.4 %5.01,416.02527.8362.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,535.631,095.4028.7 %5.01,477.54250.3583.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,159.151,585.00-36.7 %0.02,090.76238.1788.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,005.585.6899.4 %5.01,263.04354.9271.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,244.593,162.40-154.1 %0.01,307.62277.4078.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,299.543,130.00-140.9 %0.01,704.75364.0478.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,392.612,532.80-81.9 %0.01,719.33484.6471.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,503.023,961.00-163.5 %0.02,430.04485.1980.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,409.552,714.40-92.6 %0.01,489.64430.4971.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย735.852,110.49-186.8 %0.02,304.57305.5786.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,423.353,206.50-125.3 %0.02,047.93234.6588.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,208.511,369.00-13.3 %0.02,121.07321.6084.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,632.602,242.34-37.3 %0.01,901.07429.5677.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,945.802,750.40-41.4 %0.01,111.17430.7361.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,606.184,554.00-183.5 %0.0832.92476.4142.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม894.072,352.30-163.1 %0.0467.75248.0747.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,043.813,806.0052.7 %5.0760.30430.2343.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,001.922,212.20-120.8 %0.01,839.27947.7248.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,268.922,582.00-103.5 %0.01,311.97668.3049.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,051.522,291.10-117.9 %0.0651.54256.6760.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย969.892,818.00-190.5 %0.01,765.91239.4086.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,121.267.8099.3 %5.01,604.54621.6061.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,369.742,478.20-80.9 %0.02,466.73393.7684.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,055.481,326.00-25.6 %0.01,950.19388.2180.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,216.493,753.50-208.6 %0.01,207.11322.3673.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู609.712,688.00-340.9 %0.01,344.98464.3265.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,986.921,807.5039.5 %5.0844.41596.7129.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,018.621,769.70-73.7 %0.01,234.86667.1146.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,680.664,395.99-161.6 %0.02,346.07735.5268.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์681.943,088.00-352.8 %0.01,977.80754.0961.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี743.011,608.60-116.5 %0.01,860.19500.8873.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,548.28804.0048.1 %5.02,729.861,073.7360.7 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,414.613,468.00-1.6 %0.02,094.03269.6587.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,575.558,008.02-210.9 %0.02,744.79905.6867.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,138.5816,408.00-47.3 %0.01,521.741,001.6934.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,303.746,250.00-171.3 %0.01,870.21309.5583.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,369.8810,590.99-346.9 %0.02,456.34706.6271.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,278.324,404.99-3.0 %0.02,504.48328.7286.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,140.713,886.00-81.5 %0.01,239.99202.8783.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,410.377,704.00-74.7 %0.0727.34435.5640.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,763.199,010.12-139.4 %0.01,230.07616.3149.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,473.925,441.79-56.6 %0.01,525.84767.9749.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,252.318,503.70-36.0 %0.03,236.66596.2581.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,188.0314,316.00-131.3 %0.01,967.37459.1076.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,515.3311,976.00-13.9 %0.0842.83899.46-6.7 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,622.886,095.00-68.2 %0.03,138.401,078.4565.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,869.7610,686.47-55.6 %0.02,298.17701.9569.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,002.569,064.19-81.2 %0.01,295.30958.7426.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,376.664,837.00-43.2 %0.01,532.62770.7349.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,733.2411,351.92-30.0 %0.02,473.87639.2574.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,546.597,201.00-29.8 %0.0963.47290.0769.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,799.7815,819.14-102.8 %0.03,343.01772.2576.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,073.8814,763.65-33.3 %0.02,143.661,143.7546.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,348.569,270.70-46.0 %0.01,092.48760.8930.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,920.4224,644.00-106.7 %0.01,121.44301.0073.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,995.428,426.00-5.4 %0.01,685.4845.0097.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,027.8914,461.91-31.1 %0.02,596.41922.0964.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,265.5430,794.92-101.7 %0.01,532.69622.2559.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,891.1819,482.00-22.6 %0.01,095.64386.3764.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,761.3338,471.00-144.1 %0.01,078.21660.9138.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,019.2216,466.68-105.3 %0.01,315.44687.4547.7 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,749.8411,843.12-576.8 %0.0602.52674.99-12.0 %0.0
รวม 440,086 617,106 -40.22 % 190,353 57,745 69.66 %