กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์126,879.47101,968.0019.6 %5.06,283.291,787.5371.6 %5.0
รวม 126,879 101,968 19.63 % 6,283 1,788 71.55 %