สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ138,536.8456,829.0059.0 %5.05,795.533,622.0837.5 %5.0
รวม 138,537 56,829 58.98 % 5,796 3,622 37.50 %