สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี7791603.04691635.039.8 %5.092433.59418683.40879.8 %5.0
รวม 7,791,603 4,691,635 39.79 % 5.0 92,434 18,683 79.79 % 5.0