สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1529635.51184842.022.5 %5.081346.3914828.408794.1 %5.0
รวม 1,529,636 1,184,842 22.54 % 5.0 81,346 4,828 94.06 % 5.0