สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1845673.51735670.06.0 %3.071084.6418356.187588.2 %5.0
รวม 1,845,674 1,735,670 5.96 % 3.0 71,085 8,356 88.24 % 5.0