กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า1503983.31418833.05.7 %2.595141.24267284.029.3 %5.0
รวม 1,503,983 1,418,833 5.66 % 2.5 95,141 67,284 29.28 % 5.0