กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 6698585.05131937.023.4 %5.0123762.7777836.34437.1 %5.0
รวม 6,698,585 5,131,937 23.39 % 5.0 123,763 77,836 37.11 % 5.0