กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน1307661.51662018.0-27.1 %0.070221.7198197.312588.3 %5.0
รวม 1,307,662 1,662,018 -27.10 % 0.0 70,222 8,197 88.33 % 5.0