กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง6041392.05633351.56.8 %3.0195050.77140794.4127.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)174408.48192365.0-10.3 %0.047618.1637017.69922.3 %5.0
รวม 6,215,801 5,825,717 6.28 % 3.0 242,669 177,812 26.73 % 5.0