กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท3288570.02975521.09.5 %4.5110918.4152798.24652.4 %5.0
รวม 3,288,570 2,975,521 9.52 % 4.5 110,918 52,798 52.40 % 5.0