สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1285377.3884000.031.2 %5.063565.0394425.942993.0 %5.0
รวม 1,285,377 884,000 31.23 % 5.0 63,565 4,426 93.04 % 5.0