กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์5842093.53315228.043.3 %5.077725.6810610.24986.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย3348205.03043000.09.1 %4.515760.9218047.76-14.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา113333.5330611.073.0 %5.0456.33002650.75-42.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย3426130.83083000.010.0 %5.019635.09551.394551.4 %5.0
สำนักข่าว219150.88608000.0-177.4 %0.067096.36713613.96679.7 %5.0
รวม 12,948,914 10,079,839 22.16 % 5.0 180,674 52,474 70.96 % 5.0