สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1112698.0407978.3463.3 %5.058534.2510085.31582.8 %5.0
รวม 1,112,698 407,978 63.33 % 5.0 58,534 10,085 82.77 % 5.0