กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ2522550.82008496.120.4 %5.087577.85941840.97752.2 %5.0
รวม 2,522,551 2,008,496 20.38 % 5.0 87,578 41,841 52.22 % 5.0