กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 3432385.82164006.037.0 %5.0138952.1197383.029.9 %5.0
รวม 3,432,386 2,164,006 36.95 % 5.0 138,952 97,383 29.92 % 5.0