กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4171321.33378476.019.0 %5.0249717.3444834.42682.0 %5.0
รวม 4,171,321 3,378,476 19.01 % 5.0 249,717 44,834 82.05 % 5.0