กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 1458487.91418782.02.7 %1.069837.14116781.01276.0 %5.0
รวม 1,458,488 1,418,782 2.72 % 1.0 69,837 16,781 75.97 % 5.0