กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1357761.1440000.067.6 %5.072222.78923956.19566.8 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)344006.34825468.0-140.0 %0.026417.5619664.425863.4 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร204990.0365301.068.1 %5.013174.5617391.12343.9 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก142050.2391086.535.9 %5.08596.1992594.2959693.1 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา164191.0964929.7760.5 %5.010740.875479.746149.0 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง174620.7594757.86745.7 %5.017046.2411761.87331.0 %5.0
รวม 2,387,620 1,581,543 33.76 % 5.0 148,198 58,848 60.29 % 5.0