กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 1659670.01481713.010.7 %5.073013.8287885.442989.2 %5.0
รวม 1,659,670 1,481,713 10.72 % 5.0 73,014 7,885 89.20 % 5.0