กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1647937.91436036.012.9 %5.072097.689171.406387.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี70803.04758724.55917.1 %5.026196.9811957.53654.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)80266.08682319.367-2.6 %0.026448.0616346.076.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี69716.99265364.1686.2 %3.026247.018210.55130.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา60979.558897.03.4 %1.521188.755412.64474.5 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร89304.23477142.15613.6 %5.024472.6813718.9543.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง70116.21162185.5911.3 %5.026490.242584.090.2 %5.0
รวม 2,089,124 1,840,669 11.89 % 5.0 223,141 67,401 69.79 % 5.0