กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 4814583.03324138.031.0 %5.067060.64810238.48984.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม17684.166894.061.0 %5.0562.92004636.08301-13.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี20462.499832.052.0 %5.0995.16003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)20548.6994449.078.3 %5.01126.92345.5815169.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี32062.6610738.066.5 %5.0765.359991044.5916-36.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา22678.64542.799880.0 %5.0745.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี17926.674618.074.2 %5.0575.0610.79999998.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)20909.1817833.014.7 %5.0343.7999912.096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)31724.19912.0100.0 %5.0379.08002303.2820.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)18999.2219450.050.3 %5.0379.83002128.066.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท34476.0949087.199-42.4 %0.0634.56833.88147-31.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด36405.8794700.087.1 %5.0782.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม20103.9717773.061.3 %5.0601.080021097.079-82.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์23950.3410094.857.9 %5.0815.64001222.83272.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)20694.337966.061.5 %5.0415.56667.33801-60.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี20572.7215567.890172.9 %5.0461.40002968.23999-109.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี21637.2794693.078.3 %5.0618.47998653.90851-5.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)19529.4714540.076.8 %5.0514.89001720.966-40.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา19992.38112777.036.1 %5.0645.47998609.05455.6 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว18304.7312.099.9 %5.0778.07996912.0-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง32964.85255407.5-68.1 %0.0657.9600212.098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี18595.61913546.027.2 %5.0584.88745.09198-27.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี22525.437353.067.4 %5.0669.12815.75348-21.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)19876.519843.050.5 %5.0831.35999538.5264935.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)20855.0513864.081.5 %5.0644.64001698.72748-8.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี20208.8698351.058.7 %5.0656.56763.43549-16.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5681.97998942.96448-38.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 20275.6092650.086.9 %5.0553.67999968.78149-75.0 %0.0
รวม 5,408,548 3,600,732 33.43 % 5.0 81,959 24,889 69.63 % 5.0