สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1749947.9944000.046.1 %5.088512.7345678.100193.6 %5.0
รวม 1,749,948 944,000 46.06 % 5.0 88,513 5,678 93.58 % 5.0