สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1243543.9511947.0658.8 %5.061567.1022580.42595.8 %5.0
รวม 1,243,544 511,947 58.83 % 5.0 61,567 2,580 95.81 % 5.0