กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1122078.4371685.066.9 %5.063399.323800.829394.0 %5.0
รวม 1,122,078 371,685 66.88 % 5.0 63,399 3,801 94.00 % 5.0