กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน1160619.5329324.071.6 %5.065478.57811039.77983.1 %5.0
รวม 1,160,620 329,324 71.63 % 5.0 65,479 11,040 83.14 % 5.0