กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1738852.61224397.029.6 %5.099224.6416987.897993.0 %5.0
รวม 1,738,853 1,224,397 29.59 % 5.0 99,225 6,988 92.96 % 5.0