สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1229181.4631000.048.7 %5.061492.075482.227591.1 %5.0
รวม 1,229,181 631,000 48.67 % 5.0 61,492 5,482 91.08 % 5.0