สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์2209915.51212284.545.1 %5.066132.013141.88880.1 %5.0
รวม 2,209,916 1,212,285 45.14 % 5.0 66,132 13,142 80.13 % 5.0