กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ2723865.82072711.123.9 %5.0107898.0517228.06384.0 %5.0
รวม 2,723,866 2,072,711 23.91 % 5.0 107,898 17,228 84.03 % 5.0