กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1745357.51099276.837.0 %5.067295.1649390.995186.0 %5.0
รวม 1,745,358 1,099,277 37.02 % 5.0 67,295 9,391 86.05 % 5.0