กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2284913.01804569.521.0 %5.079861.24213373.50983.3 %5.0
รวม 2,284,913 1,804,570 21.02 % 5.0 79,861 13,374 83.25 % 5.0