กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2985097.82466259.817.4 %5.080989.92218297.96977.4 %5.0
รวม 2,985,098 2,466,260 17.38 % 5.0 80,990 18,298 77.41 % 5.0