กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ2496779.32299347.37.9 %3.574198.88313036.33482.4 %5.0
รวม 2,496,779 2,299,347 7.91 % 3.5 74,199 13,036 82.43 % 5.0