สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย3615215.32541409.029.7 %5.0149044.9833035.7577.8 %5.0
รวม 3,615,215 2,541,409 29.70 % 5.0 149,045 33,036 77.84 % 5.0